396729451_122098118996102930_6160161501429818106_n
S__29704208_0
previous arrow
next arrow

www.nareepharma.com

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา
สกัดจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด

www.nareepharma.com

รู้จักเรา..

บริษัทนารีฟาร์มาเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของคนในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม การบริโภค สารปนเปื้อน สารเคมีที่เริ่มมีผลต่อร่างกายมนุษย์เพิ่มขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เราจึงคิดค้นพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา โดยชูสมุนไพรไทยจุดเด่นต่างๆที่มีคุณประโยชน์ในสมุนไพรไทย นำมาผสมผสานกับสารสกัดจากต่างประเทศ เป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า “สมุนไพรสูตรผสม” และร่วมมือ นำมาคิดค้นพัฒนาวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

เรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิาง ที่จะผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลก คิดค้นจุดเด่นจุดด้อย ความเป็นเป็นพิษของสมุนไพรเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนา ดึงคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละตัวให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งมีผลช่วยพัฒนาส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจเกษตรกรไทยได้ด้วยเช่นกัน

www.nareepharma.com

PRODUCT – สินค้า

เปิดวาร์ปพลังของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมผสานสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ด้วยกัน